עוצב על ידי נועם קובץ'
Dr. Robi Friedman logo ד"ר רובי פרידמן

מהו טיפול פסיכולוגי?
מפגש עם מטפל מוסמך מכונה טיפול פסיכולוגי. ביטויים נפוצים נוספים הם ייעוץ פסיכולוגי, פסיכותרפיה (טיפול בשיחות) ועוד.  במפגשים הטיפוליים מחפשים הקלה נפשית יחד עם שינוי הנובע מהבנת תהליכים נפשיים ברמות מודעות שונות, מהתבוננות ביחסים בינאישיים, מעיבוד הקשר בין גוף ונפש ועוד.
הפסיכולוגיה הקלינית היא התחום הטיפולי המאפשר מסגרות אישיות וקבוצתיות שונות כדי לענות על מצוקה ולהשתתף בנסיון להתמודד עם התלבטות ולהתגבר על משברים. אף כי כל אדם מעדיף קודם כל להתמודד בעצמו או בעזרת הסביבה הקרובה, הנסיון מורה שלעתים קרובות ההיעזרות באיש מקצוע מונע סבל מיותר גם לסביבה הקרובה. בזמן מצוקות ובעיקר אחרי עבודה והערכה ראשונית, קלינאי טוב יחליט באיזו מסגרת טיפולית האינדיקציה הטובה לטיפול אופטימלי.


מהן האינדיקציות לטיפול אופטימלי?
על אף הנטייה הטבעית לבחור בסביבה הנוחה והמגינה ביותר, הפתרון הוא לא תמיד הקל או הנוח ביותר. להסתתר בקבוצה או לקבל את כל תשומת הלב בטיפול האישי אינם הפתרון. בדרך כלל הפתרון לבעיה יימצא רק בהתמודדות חדשה סביבה דומה לבעיות שנוצרות. בהכללה ניתן להגיד שבעיות אישיות מאד יטופלו אופטימלית במסגרת שיחות פרטניות ובעיות בין אישיות רבות עדיף לטפל במסגרת אנליזה קבוצתית. גם שיחות זוגיות לעתים עדיפות על מסגרות אישיות או קבוצתיות במקרים מסויימים.

האם נשמרת סודיות של התכנים והזהות של המטופלים והכותבים לאתר?
פסיכולוגים קליניים מחוייבים בשמירת סודיות מוחלטת. פסיכולוג רשאי למסור פרטים על המטופל והטיפול רק לאחר קבלת אישור בכתב מהמטופל על ויתורו על סודיות רפואית. חוץ מפיקוח נפש מובטח לפונה לטיפול או לכותב לאתר חסיון ושמירת חובת הסודיות הרפואית.